Närdaghemmets förskola i Uppsala

Synpunkter, förslag och klagomål är viktiga för att utveckla vår verksamhet! Vi på Närdaghemmets förskola vill därför uppmana dem som har synpunkter på vår verksamhet att delge oss detta så snart som möjligt.

Rutiner för hantering av synpunkter och klagomål på verksamheten

Du kan lämna synpunkter och klagomål muntligen till medlem av vår styrelse eller till vår rektor som ansvarar för att skriva ned och föredra ärendet vid nästkommande styrelsemöte. Det går även bra att lämna synpunkter och klagomål skriftligen – antingen direkt till rektor, i ordförandes fack i källaren eller via e-post till styrelsen.

Klagomål och synpunkter hanteras av Närdaghemmets förskolas forum för samråd, som i det flesta fall utgörs av styrelsen för föreningen Nära Hem och stiftelsen Närdaghemmet. Barn och vårdnadshavare liksom personal med synpunkter på verksamheten kan när som helst meddela dessa enligt rutinerna ovan, vilka sedan hanteras vid nästkommande ordinarie styrelsemöte. Om kontaktuppgifter angivits i anmälan ansvarar styrelsen för att personlig återkoppling sker när ärendet har behandlats. Om anmälan gjorts anonymt sker återkoppling via styrelsens protokoll. 

Du kan även lämna synpunkter direkt till Uppsala kommun via ett formulär på deras webbplats.

Lämna synpunkter eller klagomål på förskolan via Uppsala kommun