Närdaghemmets förskola i Uppsala

Närdaghemmet

Föräldrakooperativ

Kännetecknande för Närdaghemmet är att vårdnadshavarna lär känna varandra, personalen och de andra barnen mycket väl, samt att vårdnadshavarna är engagerade i verksamheten. Detta uppnås genom deltagande i föreningsmöten, styrelsearbete eller genom medverkan i olika arbetsgrupper.

Föräldrar berättar

"Närdaghemmet är i mina ögon den lilla förskolan med stort hjärta och personalen med det lilla extra. Att ha sina barn på ett föräldrakooperativ innebär lite extra jobb, men ger en som förälder möjlighet att vara mer involverade i förskolans verksamhet och bidra till dess utveckling."
Linn
"Vi ser hur våra barn verkligen stormtrivs! Som medlem i ett kooperativ får man en helt annan insyn det gedigna pedagogiska arbetet som sker och verkligen möjlighet att påverka förskolans utveckling och framdrift."
Emma
“Som vårdnadshavare på ett föräldrakooperativ får vi en nära kontakt med personalen och med övriga vårdnadshavare och barn på förskolan. Vi blir delaktiga och får en större insyn i miljön där våra värdefullaste spenderar tid om dagarna. Barnen har pedagoger som är närvarande och gör allt för att skapa en lärande och trygg miljö."
Sofia
Delaktighet

Föräldrakooperativ

De olika sysslorna som tilldelas vårdnadshavarna gör att man känner stor delaktighet i vad som händer och sker där ens barn vistas på dagarna. Erfarenheten hos oss visar också att ett starkt engagemang bidrar till den positiva stämning som finns på Närdaghemmet eftersom alla känner stort ansvar för verksamheten.

Information om vårdnadshavares ansvar och åligganden

När en ny familj börjar på Närdaghemmet inbjuds de till ett informations- och välkomstmöte där de upplyses om rutiner, plikter, och verksamhetens struktur överlag, samt får chans att samtala med och ställa frågor till vårdnadshavare i verksamheten.

 

Föräldrarnas ansvar

1. Att sköta veckostädning 

Alla familjer städar enligt ett bestämt schema. Varje vecka ansvarar en familj för städningen tisdag och torsdag, medan en annan familj städar huset någon gång under lördag eller söndag. Det blir ungefär två sådana städveckor per termin.

Vid informationsmötet går ansvarig vårdnadshavare igenom städrutinerna med den/de nya familjerna Det finns en städbeskrivning i städskrubben. Städningen på vardagar påbörjas tidigast kl. 17.00. Av hänsyn till grannar får städning inte ske tidigt på morgonen eller efter kl. 22.00.

2. Styrelsearbete, andra arbetsgrupper och uppdrag.

Verksamheten bygger på familjernas engagemang och därför är aktivt deltagande i styrelsearbete, trivselgrupp eller andra uppdrag förväntat.

Styrelsen består av ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig, samt vice kassör. Utöver detta medverkar även gruppen Hus&hem på styrelsemötena. Alla familjer förväntas att sitta med i styrelse eller hus&hem under sin tid på Närdaghemmet.

3. Att gå på föreningsmöten

Vid den årliga föreningsstämman skall varje familj vara representerad. Vid behov kan även styrelsen bjuda in till medlemsmöten. Föräldramöten hålls av personalen en gång per år där de bland annat berättar om förskolans planerade undervisning.

4. Att delta i höst- och vårstädningen på förskolan

Två gånger per år gör vi en storstädning av huset. Förutom en grundlig inomhusstädning tillkommer trädgårdsarbete och mindre underhållsarbete av fastigheten.

5. Att delta i fixardagar

Vid behov kan särskilda fixardagar genomföras. Under dessa fixardagar utförs företrädesvis mindre underhållsarbeten. Arbetet utförs av de vårdnadshavare som inte har något annat uppdrag inom Närdaghemmet.

6. Att ingå i joursystemet

Som vårdnadshavare till barn på förskolan har du jour en fredag per termin kl.07.00-09.00. Du tar då emot och har hand om barnen när pedagogerna utvärderar och planerar kommande veckas arbete.

7. Att anordna fester

Vid advent brukar ett adventspyssel anordnas. Intresserade familjer hjälper till att anordna och köpa in material och fika till detta. Vid andra tillfällen brukar även fler roligheter anordnas.

Vid jubiléer ansvarar en särskild festkommitté för arrangemangen.