Bra att veta om Närdaghemmet

Närdaghemmets förskola är ett föräldrakooperativ i Svartbäcken med verksamhet sedan 1974. Verksamheten bedrivs dels i lokaler på Swedenborgsgatan 31 där förskolebarnen går, dels hemma hos dagbarnvårdarna inom den pedagogiska omsorgen, där de yngre barnen går.

Trivsam miljö

Förskolan är inrymd i ett mysigt gammalt hus i tre våningar på Swedenborgsgatan 31. Den ursprungliga rumsindelningen är bevarad och i trädgården finns möjlighet att lätt gå ut och leka. När vi behöver större ytor utomhus finns Stiernhjelmsparken, Jarlaparken och många fler att tillgå alldeles i närheten.

Dagbarnvårdaren har största delen av sin verksamhet förlagd till sitt hem och i närmiljön där omkring. I nuläget bor vår dagbarnvårdare i Löten (mellan ICA och Tycho Hedéns väg).

Miljöpolicy

Förskolans miljöpolicy innebär att vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med ett hållbart förhållningssätt gentemot miljö, mat, energi och resurser.

Pedagogerna

Personalen har lång pedagogisk erfarenhet och arbetar med stort engagemang i de olika barngrupperna. På förskolan arbetar tre förskollärare och två barnskötare. Alla 100 %. Dagbarnvårdaren är utbildad lärare mot de yngre åldrarna och arbetar 100 %.

Din roll som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till barn som går på Närdaghemmet har du en viktig roll i verksamheten. De familjer som inte är representerade i styrelsen ingår i arbetsgruppen Hus & Hem. Alla vårdnadshavare deltar i en städdag per termin. För vårdnadshavare till barn som går på förskolan innebär det också veckostädning av förskolan 1–2 gånger per termin, jourtjänstgöring under personalens planeringsmöten 1–2 gånger per termin (fredagar 07.30–09.00).

Öppettider på förskolan och i den pedagogiska omsorgen

Det är viktigt du är införstådd med att öppettiderna på förskola och den pedagogiska omsorgen skiljer sig åt. Förskolans öppettider (på Swedenborgsgatan) är 07.30–17.30 medan dagbarnvårdarnas öppettider är 08.00–16.00.

Barn till föräldralediga

Närdaghemmet erbjuder barn till föräldralediga eller arbetssökande barnomsorg motsvarande 20 timmar per vecka. Måndag–torsdag 08.30–13.30.

Uppflyttning till förskolan

Det är bra att känna till att uppflyttning av barnen från den pedagogiska omsorgen till förskolan inte sker automatiskt när barnet fyllt tre år. Faktorer som spelar in och måste tas hänsyn till är barnets utveckling, samt att det blir balans i barngruppernas sammansättning och storlek, både på förskolan och hos dagbarnvårdarna.

Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information får du gärna höra av dig till forskolechef@nardaghemmet.se.