Närdaghemmets förskola i Uppsala

Bra att veta om förskolan

Närdaghemmets förskola är ett föräldrakooperativ i Svartbäcken med verksamhet sedan 1974. Verksamheten bedrivs i lokaler på Swedenborgsgatan 31.

Trivsam miljö

Förskolan är inrymd i ett mysigt gammalt hus i tre våningar på Swedenborgsgatan 31. Den ursprungliga rumsindelningen är bevarad och i trädgården finns möjlighet att lätt gå ut och leka. När vi behöver större ytor utomhus finns Stiernhjelmsparken, Jarlaparken, skogen och många fler att tillgå alldeles i närheten.

Miljöpolicy

Förskolans miljöpolicy innebär att vi arbetar långsiktigt och kontinuerligt med ett hållbart förhållningssätt gentemot miljö, mat, energi och resurser.

Pedagogerna

Personalen har lång pedagogisk erfarenhet och arbetar med stort engagemang i de olika barngrupperna. Det finns för närvarande fem personer anställda i verksamheten, här arbetar två förskollärare och tre barnskötare. Personalomsättningen har varit mycket låg. Detta gör att det finns en kontinuitet i arbetet som innebär en stor trygghet för barnen. 

Din roll som vårdnadshavare

Som vårdnadshavare till barn som går på Närdaghemmet har du en viktig roll i verksamheten. De familjer som inte är representerade i styrelsen ingår i arbetsgruppen Hus & Hem. Alla vårdnadshavare deltar även i en städdag per termin, veckostädning av förskolan 1–2 gånger per termin, jourtjänstgöring under personalens planeringsmöten 1–2 gånger per termin (fredagar 07.00–09.00).

 

Öppettider på förskolan

Förskolans öppettider är 07.00–17.00.

 

Barn till föräldralediga

Närdaghemmet erbjuder barn till föräldralediga eller arbetssökande barnomsorg motsvarande 20 timmar per vecka. Måndag–torsdag 08.45–13.45.

Kontakt

Om du har frågor eller behöver mer information får du gärna höra av dig till forskolechef@nardaghemmet.se.