Viktig information och regler

Viktig information

I samband med att barnet börjar skrivs ett kontrakt. Uppsägningstiden är 2 månader.

Månadsavgift betalas till kommunen enligt gängse taxa.

Barn vars ena förälder (eller båda) är arbetssökande eller föräldraledig med ett yngre syskon, har rätt till högst 20 timmar barnomsorg per vecka.

Närdaghemmets pedagoger har ansvar för ditt barn från det att du lämnat barnet tills du kommer och hämtar barnet. Förälder och pedagoger måste ha personlig kontakt vid hämtning respektive lämning.

På Närdaghemmets förskola är barnet försäkrat dygnet runt genom den kollektiva olycksfallsförsäkringen som Uppsala kommun tecknat med försäkringsbolaget Gjensidige. Försäkringsbesked samt blankett för att göra en skadeanmälan hittar du på Uppsala kommuns hemsida,  >> Skola och förskola >> Elevhälsa

Verksamheten är stängd fredagen i Kristi himmelsfärdshelgen samt fyra veckor under sommaren. Dessutom stängs verksamheten under två dagar per termin för planering/personalutbildning. Mellan jul och trettonhelg anpassas verksamhetens öppettider på bästa sätt för att tillgodose eventuellt behov av barnomsorg.

Verksamheten följer de rekommendationer som BVC givit ut angående sjukdom hos små barn, var vänlig se skriften ”När barnet blir sjukt”, för att bedöma om de kan delta i verksamheten då de är sjuka.

Om behov av modersmålsstöd finns skall föräldrarna kontakta kommunen. Utifrån aktuella förutsättningar såsom språk, barngrupp o s v löser man de praktiska arrangemangen.

Verksamheten på förskolan

Vi öppnar kl 07:30.

Ring och meddela senast kl 08:00 om barnet blivit sjukt eller om ni blir försenade. Vi behöver justera antal matportioner hos Happy Food före kl 08:15.

Se till att en pedagog ser att ditt barn kommer och för upp det på närvaroblocket.

Då det förekommer allergier bland barnen, är det viktigt att barnen inte tar med sig matsäck till förskolan. Hundar får av samma orsak inte vistas inom förskolans område.

Titta i Pluttra dagligen för aktuell information.

Vid utvecklingssamtal får du möjlighet att diskutera hur det går för ditt barn på förskolan. Bokningslista anslås av personalen.

Grinden till Förskolans gård skall alltid vara stängd. Tänk på olycksrisken!

Beakta ditt barns anmälda vistelsetid och kom för att hämta cirka 15 minuter innan, så att ni i lugn och ro kan klä på och plocka ihop och därefter lämna förskolan i tid.

Verksamheten hos dagbarnvårdarna

Senast kl 09:00 skall barnet lämnas hos dagbarnvårdaren, eller enligt överenskommelse.

Ring och meddela dagbarnvårdaren om barnet är sjukt.

Om en dagbarnvårdare är sjuk eller behöver vara hemma med eget sjukt barn, gäller följande: Dag 1-3 fördelas barnen mellan de andra dagbarnvårdarna och förskolan enligt särskild lista. Från och med dag 4 går samtliga barn till förskolan. Förtydligande samt ytterligare information finns under fliken ”Rutiner kring sjukdom/ledighet” i pärmen för verksamhetsbeskrivningen. Om man som förälder önskar vara hemma med sitt barn då dess dagbarnvårdare är sjuk, har man rätt att ta ut tillfällig föräldrapenning.

Dagbarnvårdarnas arbetsplats är också deras hem, det är därför särskilt viktigt att respektera deras arbetstider som är mellan kl 08:00 och kl 16:00. Beakta ditt barns anmälda vistelsetid och om ni har sluttid kl 1600 måste förälder och barn ha lämnat dagbarnvårdarens hem senast kl 16:00.

Alla barnens kläder bör vara märkta.