Vårt hus

Förskolan är inrymd i ett mysigt gammalt hus i tre våningar på Swedenborgsgatan 31. Huset har kvar sin ursprungliga rumsindelning och i trädgården finns sandlåda, lekstuga och äppelträd som ger mellanmål under hösten och skugga soliga dagar. Om barnen vill leka på större ytor utomhus finns Stiernhjelmsparken att tillgå alldeles i närheten.

Dagbarnvårdarna har sin verksamhet till större delen förlagd i sina hem och träffas i närmiljön omkring. Våra dagbarnvårdare bor i Tuna Backar, Bärby Hage och Heidenstam.

Top