Personal

Personalomsättningen har varit mycket låg, någon har till och med varit hos oss under i stort sett hela vår verksamhetstid. Detta gör att det finns en kontinuitet i arbetet som innebär en stor trygghet för barnen. Det finns sju personer anställda i verksamheten:

  • fyra personal på förskolan, varav tre st förslollärare
  • tre dagbarnvårdare, varav två är flerspråkiga (finska, armeniska och ryska)

 

Top