Personal

Personalomsättningen har varit mycket låg, någon har till och med varit hos oss under i stort sett hela vår verksamhetstid. Detta gör att det finns en kontinuitet i arbetet som innebär en stor trygghet för barnen. Det finns för närvarande sju personer anställda i verksamheten:

  • sex personal på förskolan, varav tre st förskollärare
  • en dagbarnvårdare