Öppettider

Det är viktigt att vara införstådd med att öppettiderna mellan förskola och den pedagogiska omsorgen skiljer sig åt. Förskolans öppettider (på Swedenborgsgatan) är 7.30 – 17.30, medan dagbarnvårdarnas öppettider är 8.00 – 16.00.