Om Närdaghemmet

Verksamheten på Närdaghemmet bedrivs som en kombination av pedagogisk omsorg och ”vanlig” förskola, vilket innebär att barnen i de flesta fall börjar hos en av våra dagbarnvårdare, för att sedan i treårsåldern gå över till förskoleverksamheten på Swedenborgsgatan 31.

De minsta barnen har vid det laget redan vant sig vid att vistas på förskolan, eftersom de tillsammans med dagbarnvårdarna tillbringar en del av sin tid i dessa lokaler. De har också hunnit lära känna pedagogerna på förskolan samt även de äldre barnen. Övergången från den pedagogiska omsorgen till förskolan fungerar därför mycket bra. Pedagoger och föräldrar är överens om att detta är ett bra system – verksamhet i en liten grupp för de yngsta barnen, och i en större grupp med mer pedagogisk verksamhet för de något äldre.

Närdaghemmet är Uppsalas äldsta föräldradrivna förskola och startade sin verksamhet år 1974. Några år senare köptes fastigheten på Swedenborgsgatan 31, där förskolan fortfarande är belägen. Initiativtagare var några handlingskraftiga föräldrar som startade verksamheten på grund av att barnomsorgen på den tiden inte var tillräckligt utbyggd. Ursprungligen var Närdaghemmet öppet för barn från tre års ålder, men 1993 utökades verksamheten till att omfatta även yngre barn. Under årens lopp har verksamheten vuxit för att nu omfatta ungefär 34 barn, 22-24 barn på förskolan och 4 barn per dagbarnvårdare.