Kontakt

Närdaghemmet förskola
Swedenborgsgatan 31, 753 34 Uppsala
- Tel: 018-21 32 75
- Epost: info@nardaghemmet.se

Anmälan till besöksdagarna kan göras på info@nardaghemmet.se

Öppettider

Förskolan 07.30 - 17.30
Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) 08.00 - 16.00

Antagning till Närdaghemmet

Alla intagningar sker enligt kommunens placeringsregler.

Handläggare Uppsala Kommun:
Viola Holm, tfn 018-727 50 33 och e-post: viola.holm@uppsala.se

Närdaghemmets antagningsgrupp:
Elsa Björn 0704-07 67 61