Kontakt

Närdaghemmet förskola
Swedenborgsgatan 31, 753 34 Uppsala
- Tel: 018-21 32 75, 076-303 53 78
- Epost: info@nardaghemmet.se

Anmälan till besöksdagarna kan göras på info@nardaghemmet.se
Besöksdagar infaller första fredagen varje månad kl 9:30.

Öppettider

Förskolan 07.30 - 17.30
Dagbarnvårdare (pedagogisk omsorg) 08.00 - 16.00

Antagning till Närdaghemmet

Alla intagningar sker enligt kommunens placeringsregler.

Handläggare Uppsala Kommun:
Susanne Wedin Revin, tfn 018-727 55 56 och e-post: susanne.wedinrevin@uppsala.se

Närdaghemmets antagning
Förskolechef Ann-Sofi Hedlund, tfn 018-21 32 75 och e-post: forskolechef@nardaghemmet.se

Helena Arnold, tfn 0764 - 18 44 68

Nyheter